grundisolering

Dränering och grundisolering med Pordrän i Västerort

Behöver ditt hus ny dränering?

Det finns flera tecken på att ett hus kan behöva ny dränering.

När du upptäcker att färgen börjar släppa från väggarna i källaren, känner lukt av fukt och mögel eller finns vatten på golvet i källaren när det regnat en längre period är det dags att se över dräneringen.

Vi utför grundisolering men kan även ge dig som vill utföra jobbet själv råd på vägen.

Det finns en mängd olika material på marknaden och det kan vara svårt att veta vilket material som bäst skyddar grunden från fukten i jorden. GT Grundteknik AB utför bestående arbeten som håller år efter år.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper till våra kunder!

Grundisolering – steg för steg

  1. Första steget är att gräva rent runt huset med en liten grävmaskin så att vi gör så lite åverkan som möjligt i trädgården. Vi tar bort växter som ska sparas och lägger jorden på en duk för att minska jordspill på gräsmattan.

  2. Rengöring av grundväggar. Finns det mycket gammal tjära och annat som kan vara svårt att få bort kan väggen behöva blästras. Vi undersöker om det finns sprickor och i så fall lagas dessa.

  3. Grunden isoleras enligt Pordränmetoden.

  4. Vi monterar upp 100 mm tjocka pordränskivor. Skivorna har en värmeisolerande funktion samtidigt som de driver ut fukten ur grundväggen.

  5. Utanpå skivorna hängs en geotextilduk för att förhindra jordinträngning.

  6. Vi monterar en täcklist upptill som skyddar pordränskivorna samt förhindrar att jord tränger in mellan husväggen och skivorna. För att inte vatten ska kunna tränga in läggs en fuktspärr mot listen och väggen.

  7. Tomten återställs med befintliga jordmassor. Allt överblivet material körs bort.

  8. Vi erbjuder även anläggningsarbete så om ni är intresserade av andra trädgårdsarbeten tar vi den diskussionen nu och ger er en offert.